Algemene voorwaarden 

Slooopie is onderdeel van Slaaapie

Algemene voorwaarden Slooopie van Slaaapie

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Slooopie van Slaaapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Slooopie van Slaaapie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Slooopie van Slaaapie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Leskaart

2.1 De deelnemer koopt een leskaart van 10 lessen waarmee hij kan deelnemen aan de kickboks en mindfulness lessen.

2.2 Een leskaart van Slooopie van Slaaapie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Een leskaart is na aankoop 3 maanden geldig. Deelnemer kan dan 2 lessen op een andere dag inhalen.

Artikel 3: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

3.1 Op feestdagen is Slooopie van Slaaapie gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail of groepsapp. Lessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 weken worden ingehaald.

3.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. 

4. Wijzigingen lesrooster, prijzen

4.1 Slooopie van Slaaapie behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio of op andere manieren.

4.2 Slooopie van Slaaapie behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.