1) Inleiding
Deze verklaring beschrijft het beleid van SLAAAPIE op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

SLAAAPIE biedt via de website en app verschillende diensten aan. Daarbij verwerkt SLAAAPIE ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). SLAAAPIE werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen.
SLAAPIE gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. SLAAPIE houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met SLAAAPIE

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met SLAAAPIE wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Mail: info@slaaapie.nl

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. SLAAAPIE verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die SLAAAPIE verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. SLAAPIE verwerkt bijvoorbeeld alleen jouw mailadres indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die SLAAAPIE aanbiedt, kan SLAAAPIE de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

naam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
functie/beroep;
geboortedatum;
gebruikersnaam;
geslacht;
technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website(s).

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
evaluatie van evenementen en dienstverlening;
uitvoeren van sollicitatieprocedures;
om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van SLAAAPIE;
om de website(s) van SLAAAPIE te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SLAAAPE stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Google ten behoeve van het verbeteren van de website.
Indien SLAAAPIE jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt SLAAAPIE ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
SLAAAPIE zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Download whitepapers, pdf’s, e-books en dergelijke

De gevraagde gegevens in het downloadformulier kunnen door ons gebruikt worden (na actieve consent) om eventueel contact met je op te nemen en voor analyse-doeleinden.

8) Beveiliging en bewaring

SLAAAPIE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. SLAAAPIE zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
SLAAAPIE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat jouw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan je te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien SLAAPIE jouw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

9) Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van SLAAPIE bezoekt. Op de website(s) van SLAAAPIE worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
Daarnaast kan SLAAAPIE gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van SLAAAPIE te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt SLAAAPIE gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Tevens kan SLAAAPIE gebruik maken van Facebook. De verkregen informatie wordt door Facebook opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Facebook.
Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van jouw browser. Lees ook onze cookieverklaring.

10) Websites van derden

De website van SLAAAPIE kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. SLAAAPIE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

11) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook en LinkedIn. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media kanalen om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

12) Wijzigingen

SLAAAPIE kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

13) Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om SLAAAPIE een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan je over te dragen. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens.

14) Klachten

SLAAAPIE hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de eenmanszaak E-TradeMarket.

Contact

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam: Hiermee kunnen wij jou persoonlijk benaderen.
E-mailadres: Via jouw e-mailadres kunnen we contact met je opnemen.
Mobiel: Via jouw mobiele nummer kunnen we contact met je opnemen.