Wij zijn nu gestart met 3 kindermindfulness live sessie. Graag zie ik natuurlijk dat de kinderen echt iets zullen hebben aan de mindfulness oefeningen. Daarom zorg ik, dat er voor elke les een passende oefening in deze online leeromgeving staat die aansluit ij het thema. Het is een oefening die de kinderen kennen omdat we zo’n soort oefening in de live sessie hebben gedaan.

Zo zullen zij steeds meer wennen aan de mindfulness en zullen zij zelf ook eerder de vruchten hiervan plukken. Herhaling is de sleutel. Door te blijven herhalen zal het brein hier een netwerk voor aanleggen. Als de kinderen de oefeningen als prettig ervaren zal er een positieve markering geplaatst worden door het brein. De weerstand verdwijnt langzaam naar de achtergrond waardoor kinderen steeds beter naar de ontspanning kunnen gaan.

Dat is tenslotte ons gezamenlijk doel! Kinderen die better in hun vel zitten en goed in balans zijn om alle uitdagingen van het keven te kunnen dragen op een (mentaal) gezonde manier.